NIEUWE LABELS VAN POLYESTER (PES)

 

Ponsa heeft de klassiek PVC labels vervangen voor nieuwe PES etiketten. Hierdoor is de hijsband 100% recycable.

Tot nu was het niet mogelijk om een hijsband te recycleren omdat de labels van PVC waren.

Industrias Ponsa zal deze nieuwe PES labels geleidelijk invoeren in alle produkten die voorzien zijn van een label.

Ponsa biedt haar relaties de mogelijkheid om de Ponsa hijsbanden, die aan het einde van de levensduur zijn gekomen,  te verzamelen en te retourneren. Ponsa zal er aansluitend zorg voor dragen dat deze op verantwoordelijke manier worden gerecycleerd. 

 

 

 

Samen voor een duurzame toekomst.

 

In de fabriek in Manresa produceren we

750.000 Kw/per jaar

aan energie van zonnepanellen,

wat zorg draagt voor een besparing van

700 Tn CO2.

Daarnaast zijn we betrokken bij

windenergieprojecten, die

280 MWH per jaar opwekken.